sk6

Monday, December 20, 2010

Juan Pablo's Words of Wisdom


"Magkaibang language po kasi ang gamit ng puso at utak, pilitin man ng utak itranslate ang gusto sabihin ng puso hindi niya ito makukuha ng tama. Its already difficult for the brain to explain what love is. The more it will be strained into trying to explain why we chose to love that person” - Juan Pablo


‎"...sa dami dami ng ngiti na pwede mong makita sa buong buhay mo yung ngiti mo lang ang tanging gusto ko makitang paulit ulit..." - Juan Pablo


‎"Love has to keep on evolving to make us happier. And we must let it keep evolving and never be contented. Evolve hanggang sa maging alien tayo o ha alien love na. Happy aliens we will be" - Juan Pablo