sk6

Friday, August 20, 2010

Bertwal 2 Preview

Isang binatang salat sa buhay. Ulila at nakikitira sa kanyang tita na nagpapaaral sa kanya.

5th year ECE, napilitan mag OJT sa malapit na stasyon ng radyo sa kanilang bahay di tulad
ng kanyang mga kaklase na may pera para sa magagandang kumpanya.

Isang araw lasing ang DJ...

Tinawag siya para mamahala sa loob ng booth...

May tumawag na dalaga at nagbuhos bigla ng sama ng loob at humihingi ng payo...Isang dalagang mayaman, hindi masaya sa kanyang kasalukuyang relasyon. Puno ng pighati at problema

Isang araw nakinig siya sa radyo...

Narinig niya yung problema nung isang dalaga...

Naantig siya sa payo nung DJ...

Kinuha ang phone niya para tumawag...Dahil sa isang tawag magbabago ang lahat...BERTWAL 2


(To be written on September if quota is met...or if not beaten by the "other side" LOL)