sk6

Tuesday, August 10, 2010

"Kung sikat din ako katulad niya sasagutin mo ako? Kung magkasinglakas kami sasagutin mo ako? Kaya ba nahihirapan ka sagutin ako kasi hindi ako siya? Hindi ba ako magiging sapat para sa iyo at kailangan maging katulad ko muna siya bago mo ako sagutin o seryosohin?” - Antonio, Salamangka by Jonathan Paul Diaz